GBB TULP GOED

Export bloemen en planten: -6%

De export van bloemen en planten blijft vooralsnog achter bij vorig jaar. Over januari meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) een daling van 6% Hiermee begint 2016 met een achterstand ten opzichte van het recordjaar 2015. In totaal werd vorige jaar voor 5,6 miljard euro aan bloemen en planten geexporteerd. In januari lag […]

Piepers

Piepers pieken

Piepers kunnen de komende 35 jaar gaan pieken. Dat tekende Nieuwe Oogst op uit de mond van hoogleraar Anton Haverkort van Wageningen UR. Volgens hem zorgen hogere temperaturen en een grotere uitstoot van CO2 voor meer opbrengstpotentie van aardappelen. De aardappelopbrengst kan groeien naar 138 ton per hectare, aldus Haverkort. Van alle akkerbouwgewassen heeft de […]

Glastuinbouw

Meer glastuinders investeren in zonnepanelen

Het aantal glastuinbouwbedrijven dat investeert in zonnepanelen is toegenomen. Inmiddels wekken 7,8 procent van de telers zelf energie op met behulp van zonnepanelen. Een jaar geleden lag dit percentage op 5,9 procent. Onderzoeksbureau AgriDirect komt met deze cijfers, n.a.v. een onderzoek onder een kleine 2000 agrariërs. Zij geeft bovendien aan dat 12,1% van de glastuinbouwers overweegt […]

Snijbloemen rozen

Roep om nieuw afzetsysteem snijbloemen

De Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) pleit voor een nieuw, efficiënter afzetsysteem. Dit is nodig om de sterke afname van het snijbloemenareaal een halt toe te roepen. In zeven jaar tijd, van 2007 tot 2014, werd het Nederlandse snijbloemenareaal 32 procent kleiner. Het aantal kwekerijen daalde met 52%. In Nieuwe Oogst geeft de VGB […]

Uien

Plantuien +6%, uienareaal van 20.000 naar 30.000 ha in 15 jaar

De groei van het areaal aan poot- en plantuien zet zich ook in 2015 door. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. Het areaal is dit jaar weer 6% groter geworden. De totale oppervlakte is met 460 hectare gegroeid naar 7.900 hectare. In 2012 besloeg het areaal plantuien nog 5.830 hectare. Sindsdien […]

1 2 3 4